ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ของอบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 เม.ย. 2564
22 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
17 มี.ค. 2564
23 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
16 ก.พ. 2564
24 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
12 ม.ค. 2564
25 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ของอบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ม.ค. 2564
26 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
16 ธ.ค. 2563
27 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
05 พ.ย. 2563
28 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
20 ต.ค. 2563
29 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
15 ต.ค. 2563
30 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
08 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45