ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาตอ-โรงเรียนบ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
487
19 ก.ค. 2556
342 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
493
18 ก.ค. 2556
343 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 ม. X 2.50 ม. ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
483
17 ก.ค. 2556
344 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
466
18 มิ.ย. 2556
345 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาตอ-โรงเรียนบ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
429
05 มิ.ย. 2556
346 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.ราม ดาวน์โหลดเอกสาร
437
17 พ.ค. 2556
347 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
07 พ.ค. 2556
348 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย (เพิ่มเติมชุดลูกข่าย) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 – 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
446
07 พ.ค. 2556
349 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง ) หมู่ที 3 ตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมป้ายประช ดาวน์โหลดเอกสาร
411
03 พ.ค. 2556
350 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง ) หมู่ที 3 ตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
25 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45