ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
09 พ.ย. 2560
112 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
07 พ.ย. 2560
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 พ.ย. 2560
114 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
17 ต.ค. 2560
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
12 ต.ค. 2560
116 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
04 ต.ค. 2560
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
22 ก.ย. 2560
118 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
13 ก.ย. 2560
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
16 ส.ค. 2560
120 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
10 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45