ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
612
10 ต.ค. 2554
382 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
649
07 ต.ค. 2554
383 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP 12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
694
23 ก.ย. 2554
384 ผลโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมต่อ คสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง สูละ บ้านบาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
19 ก.ย. 2554
385 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
05 ก.ย. 2554
386 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมต่อ คสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง สูละ บ้านบาสมีแล(ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ)หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลก ดาวน์โหลดเอกสาร
530
31 ส.ค. 2554
387 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
02 ส.ค. 2554
388 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
04 ก.ค. 2554
389 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
07 มิ.ย. 2554
390 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
11 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45