ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในชุมชน บ้านพงจือนือเร๊ะ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
21 ธ.ค. 2553
382 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางเข้าชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ)หมู่ที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
09 ธ.ค. 2553
383 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในชุมชนตะโล๊ะดือเล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
498
09 ธ.ค. 2553
384 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าน้ำตกบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
680
09 ธ.ค. 2553
385 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน2553 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
08 ธ.ค. 2553
386 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
482
25 พ.ย. 2553
387 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
08 ต.ค. 2553
388 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ SOLAR CELL หลอดLED16 หลอดแผง SOLAR CELL ผลิตพลังงาน 10W พร้อมเสาสูง 3 เมตร จำนวน 9 ต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
617
25 ส.ค. 2553
389 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่อบต.กายูบอเกาะ จำนวน 10 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
621
25 พ.ค. 2553
390 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายเชื่อมต่อกับถนนคสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง ซูละ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
700
12 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43