ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำชุมชนตอบือแก บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
13 ม.ค. 2557
332 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
438
06 ม.ค. 2557
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
12 ธ.ค. 2556
334 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
03 ธ.ค. 2556
335 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
06 พ.ย. 2556
336 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
05 พ.ย. 2556
337 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
10 ต.ค. 2556
338 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
26 ก.ย. 2556
339 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 ม. X 2.50 ม. ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
28 ส.ค. 2556
340 : ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
19 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45