ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
23 ม.ค. 2560
142 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
18 ม.ค. 2560
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
11 ม.ค. 2560
144 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
09 ม.ค. 2560
145 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย บาลาสมีแล -จาเราะนากอง หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
318
23 ธ.ค. 2559
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
20 ธ.ค. 2559
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
08 ธ.ค. 2559
148 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
07 ธ.ค. 2559
149 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบาลาสมีแล(ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
324
16 พ.ย. 2559
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
11 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45