ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
09 เม.ย. 2558
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 5/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
09 เม.ย. 2558
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 6/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
09 เม.ย. 2558
264 ผลการจัดจ้างโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
26 มี.ค. 2558
265 ผลการจ้างโครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์(ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
26 มี.ค. 2558
266 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 3/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
19 มี.ค. 2558
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 4/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
19 มี.ค. 2558
268 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ประจำตำบล หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ(ชุมชนบือยอง – พงจือนือเร๊ะ – ตะโล๊ะดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน ดาวน์โหลดเอกสาร
430
19 มี.ค. 2558
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
18 มี.ค. 2558
270 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
10 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45