ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ผลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 100 วันๆละ 98 กล่อง (ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล ปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
368
30 พ.ค. 2557
302 ผลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน จำนวน 80 วัน คือนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคที่ 1/2557 จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านบือยอง จำนวน 182 คน และโรงเรียนบ้านพอแม็ง จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
368
27 พ.ค. 2557
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
16 พ.ค. 2557
304 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
09 พ.ค. 2557
305 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำชุมชนตอบือแก บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
359
06 พ.ค. 2557
306 ผลการจัดจ้างโครงการจัดสร้างศาลาสาธารณประโยชน์สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ภายในตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
379
06 พ.ค. 2557
307 ผลการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายจาเราะนากอง - บาโงมูซู บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
397
06 พ.ค. 2557
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
25 เม.ย. 2557
309 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
22 เม.ย. 2557
310 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายจาเราะนากอง-บาโงมูซู บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนบาลาสมิแล) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จั ดาวน์โหลดเอกสาร
407
21 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45