ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 เม.ย. 2565
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 มี.ค. 2565
3 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ก.พ. 2565
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 ก.พ. 2565
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
14 ก.พ. 2565
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 ม.ค. 2565
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ม.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ธ.ค. 2564
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ธ.ค. 2564
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45